Πρόγραμμα

17:30

Προσέλευση

17:30

18:00

Χαιρετισμοί

 

 

18:15

Η εταιρεία "Κτήμα Παυλίδης"

Ομιλητής: Αθανάσιος Εξάρχου, Οινολόγος, Κτήμα Παυλίδης

18:15

18:30

Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες & Υποστήριξη της Επιχειρηματικής Καινοτομίας

Ομιλητής: Στέλιος Κοτόπουλος, Σύμβουλος Ανάπτυξης Ερευνητικών Προγραμμάτων, ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης

18:50

Παρουσίαση του έργου Pavlidis_Terroir

 

Ομιλήτρια: Μαρία Γρηγορίου, Καθηγήτρια Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής - Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Φοιτητικών Θεμάτων & Δια Βίου Εκπαίδευσης ΔΠΘ

18:50

19:10

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου

Ομιλητές: Αναστάσιος Νικολάου, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής - Κωνσταντίνος Τεγόπουλος - Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής,  ΔΠΘ

19:30

Γευστική δοκιμή οίνου - Networking - Μπουφές

19:30

Το έργο

Το έργο «Αξιοποίηση του μικροβιακού terroir των αμπελώνων της εταιρείας Κτήμα Παυλίδη για την ανάδειξη των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών των τοπικών οίνων - Pavlidis Terroir» χρηματοδοτείται στο πλαίσιο ΕΥΔΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στο πλαίσιο της Δράσης Χρηματοδοτική Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας Ανάπτυξης & Καινοτομίας στον τομέα προτεραιότητας της RIS3 και αποσκοπεί στην ανάδειξη του μικροβιακού terroir των αμπελώνων της εταιρείας KTHMA ΠΑΥΛΙΔΗΣ με στόχο την ανάπτυξη προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Το έργο υλοποιείται από την εταιρεία KTHMA ΠΑΥΛΙΔΗΣ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Μοριακής Βιολογίας Ανάπτυξης, Μοριακής Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας και Μοριακής Ρύθμισης του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Με την υποστήριξη

ena logo rgb color