Ομιλητές Ημερίδας

Image

Μαρία Γρηγορίου, Καθηγήτρια Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής - Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Φοιτητικών Θεμάτων και Δια Βίου Εκπαίδευσης, ΔΠΘ

Η Μαρία Γρηγορίου είναι Βιολόγος, Καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του ΔΠΘ. Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας Βιοτεχνολογίας-ΙΤΕ και εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο Ινστιτούτο Crick στο Λονδίνο. Η ερευνητική της εργασία (>4500 αναφορές) επικεντρώνεται στην ανάλυση μοριακών μηχανισμών σε διάφορα συστήματα καθώς και στην ανάπτυξη νέων εργαλείων και εφαρμογών της μοριακής βιολογίας στην υγεία και στην αγροβιολογία. Το εργαστήριό της έχει υποστηριχθεί από 13 ανταγωνιστικά προγράμματα με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 3M€.

Image

Αναστάσιος Νικολάου, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, ΔΠΘ

Ο κ. Αναστάσιος Νικολάου είναι Συμβασιούχος/Διδάσκων Μικροβιολογίας στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ΔΠΘ (Ορεστιάδα) και Μεταδιδακτορικός Ερευνητής στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, ΔΠΘ (Αλεξανδρούπολη). Είναι πτυχιούχος του ίδιου Τμήματος (2011), κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος (2013) και κάτοχος Διδακτορικού τίτλου στο πεδίο της Βιοτεχνολογίας Τροφίμων (2019). Το ερευνητικό του έργο περιλαμβάνει 16 δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών, καθώς και περισσότερες από 30 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια.
  Image

  Κωνσταντίνος Τεγόπουλος, Υποψήφιος Διδάκτωρ, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, ΔΠΘ

  Ο Κωνσταντίνος Τεγόπουλος είναι υποψήφιος διδάκτορας στο εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας της Ανάπτυξης & Μοριακής Νευροβιολογίας στο τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Είναι απόφοιτος του τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (2020) και κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος «Μεταφραστική Έρευνα στη Βιοϊατρική: Μοριακή Διαγνωστική, Βιοδείκτες και Στοχευμένες θεραπείες» (2021). Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών του, ασχολήθηκε με την ανάπτυξη ροής εργασίας για τη βιοπληροφορική ανάλυση δεδομένων αλληλούχησης ολόκληρου γονιδιώματος δύο νέων προβιοτικών στελεχών του γένους Lactobacillus. Η διδακτορική διατριβή του εστιάζει στη γονιδιωματική και μεταγονιδιωματική ανάλυση ειδών με οικονομική σημασία στην Αγροβιολογία. Στο πλαίσιο αυτό, ασχολείται με τη δομή των μικροβιακών κοινοτήτων σε παραδοσιακά τρόφιμα, τους καρπούς και τα φύλλα της αμπέλου αλλά και το κρασί ενώ ταυτόχρονα δουλεύει πάνω στη μελέτη του γονιδιώματος προβιοτικών βακτηρίων.

  Image

  Αθανάσιος Εξάρχου, Οινολόγος "Κτήμα Παυλίδης"

  Ο Αθανάσιος Εξάρχου είναι πτυχιούχος Χηµικός του Τµήµατος του Α.Π.Θ. µε µεταπτυχιακές σπουδές στον τοµέα της Οινολογίας του Παν/µίου του Μπορντώ της Γαλλίας. Τα τελευταία χρόνια είναι οινολόγος της εταιρείας "Κτήμα Παυλίδης".
   Image

   Στέλιος Κοτόπουλος, Σύμβουλος Ανάπτυξης Ερευνητικών Προγραμμάτων, ena Σύμβουλοι Ανάπτυξης

   Το έργο

   Το έργο «Αξιοποίηση του μικροβιακού terroir των αμπελώνων της εταιρείας Κτήμα Παυλίδη για την ανάδειξη των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών των τοπικών οίνων - Pavlidis Terroir» χρηματοδοτείται στο πλαίσιο ΕΥΔΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, στο πλαίσιο της Δράσης Χρηματοδοτική Ενίσχυση Σχεδίων Έρευνας Ανάπτυξης & Καινοτομίας στον τομέα προτεραιότητας της RIS3 και αποσκοπεί στην ανάδειξη του μικροβιακού terroir των αμπελώνων της εταιρείας KTHMA ΠΑΥΛΙΔΗΣ με στόχο την ανάπτυξη προϊόντων υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Το έργο υλοποιείται από την εταιρεία KTHMA ΠΑΥΛΙΔΗΣ σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Μοριακής Βιολογίας Ανάπτυξης, Μοριακής Μικροβιολογίας & Βιοτεχνολογίας και Μοριακής Ρύθμισης του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

   Με την υποστήριξη

   ena logo rgb color